การลงนาม MOU ระหว่าง Chiang Mai Blooms (เชียงใหม่บลูมส์) และ IGTN เกาหลี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยา ได้มีการทำ MOU ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เชียงใหม่บลูมส์ (Chiang Mai Blooms) และ IGTN ของสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการท่องเที่ยวสวนและงานเทศกาล ผ่านการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมเทศกาล Chiang Mai Blooms (เชียงใหม่บลูมส์) ไปยังเกาหลีและทั่วโลก โดยมี นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ตัวแทนลงนาม เชียงใหม่บลูมส์ (Chiang Mai Blooms) ลงนามร่วมมือกับ President Seo, Jeang จาก Gil International Garden Tourism Network KOREA(IGTN KOREA)
On February 28, 2567, at The Zign Hotel, Pattaya, an MOU was signed between Chiang Mai Blooms and IGTN Korea. The memorandum records the agreement of cooperation to promote the development of garden tourism and festivals through collaboration and exchange. The aim is to promote the Chiang Mai Blooms Festival in Korea and globally. The signatories were Ms. La-iad Bungsritong, President of Visit Lanna Association for MICE for MICE and Tourism Industry, representing Chiang Mai Blooms, and President Seo, Jeang Gil, representing the International Garden Tourism Network KOREA (IGTN KOREA).
2567년 2월 28일, 파타야의 지그 호텔에서 치앙마이 블룸스와 IGTN 코리아 간에 MOU가 체결되었습니다. 이 문서는 협력과 교류를 통해 정원 관광 및 축제 발전을 촉진하기 위한 협력 협정을 기록합니다. 목표는 치앙마이 블룸스 축제를 한국 및 세계적으로 홍보하는 것입니다. 서명자는 치앙마이 블룸스를 대표하는 란나 상공회의소 및 관광 산업 회장인 레-이아 붕스리통 여사와 IGTN 코리아를 대표하는 국제 정원 관광 네트워크 코리아의 서 정길 회장입니다.
#chiangmaiblooms2024 #Chiangmaiblooms #visitlanna

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , ,