“ใช้เงินให้เป็น สร้างชีวิตให้ปัง ไปกับเฮงลิสซิ่ง” ส่งเสริมความรู้การเงินสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ปี 2

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมความรู้ทางการเงินสู่ชุมชน ในโครงการ “ใช้เงินให้เป็น สร้างชีวิตให้ปัง ไปกับเฮงลิสซิ่ง ปี 2” เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปางมะผ้า และบริเวณใกล้เคียง เข้าถึงความรู้พร้อมสร้างทักษะด้านการเงินขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พร้อมเสริมรากฐานความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการสินเชื่อและการเงินของไทย คำนึงถึงภาวะความเปราะบางของภาคครัวเรือนไทย ที่มาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนอันนำไปสู่เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการส่งเสริมความรู้การเงินให้กับประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 ผ่านหลากหลายโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ได้จัดโครงการภายใต้ชื่อ “ใช้เงินให้เป็น สร้างชีวิตให้ปัง ไปกับเฮงลิสซิ่ง ปี 2” ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกิด “ความรู้” และสร้าง “ทักษะ” ทางการเงิน สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน ผ่านกิจกรรมตรวจสุขภาพทางการเงินเบื้องต้นที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และ การทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการประกอบอาชีพในสมุดจดแล้วรวย ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 280 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรรมเป็นหลัก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายและวางแผนการเงินในระยะยาวอย่างยั่งยืน

#เฮงลิสซิ่ง #ใครๆก็พึ่งได้ #ให้ความรู้การเงิน #การเงิน #หนี้สิน #การบริหารจัดการหนี้ #ออมเงิน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , ,