โรงพยาบาลลานนา ทำ MOU ความร่วมมือทางการศึกษา รร.วชิรวิทย์ เชียงใหม่

โรงพยาบาลลานนา ทำ MOU ความร่วมมือทางการศึกษา รร.วชิรวิทย์ เชียงใหม่
.
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ … ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา โครงการ CSR เพื่อโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม กับโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ในกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่ 22 “วชิรวิทย์ เชียงใหม่ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีประธานในพิธี ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ , นางญาณิกา ปานทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายวรทัศน์ บุญโครต ผู้อำนวยการ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมโรงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบการศึกษาให้แก่บุตรหลานในองค์กร ให้เข้าถึงด้านการเรียนในระดับต่างๆ ของโรงเรียนวชิรวิทย์ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , ,