เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่…มหกรรมศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ณ เวียงพิงค์ ครั้งที่ 8

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทยและการแสดงสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “นาฏการสานแผ่นดิน บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่เวียงพิงค์” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ร่วมกับ ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชน ในช่วงเย็นวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทยและการแสดงสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “นาฏการสานแผ่นดิน บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่เวียงพิงค์” จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ภายในมีกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ การบรรเลงและขับร้องนาฏดุริยางคศิลป์, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 23.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, บันเทิง, วัฒนธรรม
คำค้น: