เชียงใหม่ จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน “INTHANON CHALLENGE BY META T“ อินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 15

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานแถลงข่าว พร้อมนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง นายเอกสิทธิ์ จินใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง นายวิชิต อึ้งจิตรไพศาล นายกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง นางสาวธัญยรัชต์ วิศวโยธิน กรรมการบริษัท เมตา ที จำกัด ธุรกิจแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มที่รวมเรื่องกีฬา การท่องเที่ยวและที่กินในที่เดียวกัน เป็นประธานร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “INTHANON CHALLENG by Meta T”  อินทนนท์คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 15 ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง ร่วมกับ บริษัท เมตา ที จำกัด จัดกิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตยอดดอยอินทนนท์ “INTHANON CHALLENGE BY META T ครั้งที่ 15” ในวัน อาทิตย์ ที่ 28 มกราคม .. 2567 บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์ .จอมทอง .เชียงใหม่ เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเป็นการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด ให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว

โดยปีนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,500 คน มีระยะการปั่นจักรยานทั้งหมด 2 ระยะ ได้แก่ ปั่นพิชิตอินทนนท์ระยะ 48 กิโลเมตร และปั่นท่องเที่ยวระยะ 31 กิโลเมตร โดยในปีนี้ทางฝ่ายจัดงานได้เน้นเรื่องของความปลอดภัยและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักกีฬาทุกท่าน โดยมาตรการความปลอดภัยด้านการขนย้าย และการให้บริการนักท่องเที่ยว

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นขึ้นไปถึงยอดดอยอินทนนท์ เราจะมีบริการรถสองแถวซึ่งเป็นรถที่มีความชำนาญในการขับในพื้นที่ดอยอินทนนท์ เพื่อขนส่งทั้งรถจักรยานและผู้ร่วมกิจกรรมให้เดินทางถึงด้านล่างด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ได้ตามปกติ แต่จะมีการจัดการจราจรแบบพิเศษในวันจัดกิจกรรมตามที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดไว้ให้เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดกิจกรรมและนักท่องเที่ยว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, กีฬา, สังคม, สุขภาพ