วว. โชว์นวัตกรรมเปลี่ยนขยะทำเงิน ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ 2567 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ซึ่ง อว. กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2567 ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี ภายใต้แนวคิด “เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน”

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มอบหมายให้ นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน นางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ดร.ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ คณะนักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน โดย วว. นำผลงานกิจกรรม “สถานีสีเขียว ตอน นวัตกรรม วว. เปลี่ยนขยะเป็นเงิน” และโชว์/สาธิต “ตู้อัจฉริยะ…รวบรวมและคัดแยกวัสดุรีไซเคิลแบบอัตโนมัติ” ร่วมจัดนิทรรศการด้วย (วันที่ 8 ม.ค. 2567 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าฯ กระทรวง อว. โยธี)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , , , ,