วว. /สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ หารือความร่วมมือทดสอบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลระยะที่ 2

ดร.ดวงพร อุนพานิช ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.สุเทพ จอยเอกา นักวิชาการ MPAD ร่วมให้การต้อนรับ น.อ.ภาณุพงศ์ ขุมสิน ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ พร้อมนายทหารโครงการ กองทัพเรือ และคณะนักวิจัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือในการทดสอบอากาศยานไร้คนขับในโครงการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล ระยะที่ 2 (MARCUS B) ซึ่งกองทัพเรือจะทำการจัดสร้างขึ้น

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบ MARCUS B แต่ยังมีความต้องการที่เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจราชการชายแดนทางทะเล จึงได้มีโครงการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล ระยะที่ 2 (MARCUS B) ส่งเสริมการผลิตอากาศยานไร้คนขับเพื่อภารกิจการลาดตระเวนทางทะเล และการลดการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางด้านชายทะเลอ่าวไทยซึ่งติดกับประเทศกัมพูชาเป็นที่แรก โดยโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการทดสอบวัสดุ ชิ้นส่วนและโครงสร้าง ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการสร้างอากาศยานไร้คนขับ และเป็นประโยชน์ในการสร้างอากาศยานไร้คนขับรุ่นต่อๆไป

อนึ่ง วว. ดำเนิน โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมอากาศยาน ภายใต้การดำเนินงานของ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย MPAD ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบของภาครัฐ ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 และ AS9100D มีศักยภาพในการเป็นหน่วยวิเคราะห์และทดสอบอากาศยานและอากาศยานไร้คนขับ โดยเฉพาะการทดสอบทางกล ทั้งแบบสถิตและพลวัต เพื่อตอบสนองความต้องการการผลิตชิ้นส่วนและพัฒนาความร่วมมือในการทดสอบอากาศยานไร้คนขับของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ตามนโยบายของกองทัพเรือ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผลงานการวิจัยให้กับผู้ประกอบการไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9272, 0 2577 9000 E-mail : sutep@tistr.or.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , , ,