วว. สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสภาพัฒน์

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมคารวะ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 พร้อมหารือกรอบการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ สภาพัฒน์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , ,