รพ.ลานนา สวัสดีปีใหม่ 2567 ประกันสังคม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ … ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นำโดย คุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ , คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และพิมพ์ผกา สุหิตานุเคราะห์ หัวหน้าแผนกประสานสิทธิ์ประกันสังคม เข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับ คุณกำไร บุ้งจันทร์ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรในฐานะของโรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสังคม พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการดูแลผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีผู้ประกันตนให้ความไว้วางใจ เลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , ,