ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวลานนา ปฐมนิเทศต้อนรับน้องใหม่ เสริมศักยภาพ รพ.ลานนา และ รพ.ลานนา 3

โรงพยาบาลลานนา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่จากหลากหลายแผนก และสหวิชาชีพ ในวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลลานนา 3 โดยมีหัวหน้าแผนกแต่ละฝ่ายได้เข้ามาอบรม ชี้แจง และให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหลัก รวมถึงนโยบาย และระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ให้พยาบาลใหม่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิผล และทำงานอย่างมีความสุขตลอดไป รวมทั้งสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมศักยภาพรองรับผู้ใช้บริการที่มากขึ้นทั้ง โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 และขอยินดีต้อนรับน้องใหม่ทุกท่านเข้าสู่ ครอบครัวลานนา
.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , ,