บสย. ต้อนรับ คณะผู้แทน Proparco สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

นายศิษฎ์ วงศาริยะ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกำกับและบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนางสาวฉันทนีย์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Proparco สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส นำโดย Mr.Pierrick Baraton Invesment Officer Guarantees for Development Financial Institutions Group และนายจักรินทร์ จีระดิษฐ์ Senior Invesment Officer North and South East Asia ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย พร้อมเข้าพบผู้บริหาร บสย. และเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ บสย. เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วยงานของทั้งสองประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็น Credit Mediators

ในโอกาสนี้ คณะผู้แทน Proparco ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้ำประกันที่สนับสนุน SMEs หรือธุรกิจที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งสถาบัน Proparco เป็นหน่วยงานในเครือสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agence Française de Développement – AFD) ซึ่ง บสย. ได้ศึกษารูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม (SDGs) ของสถาบัน PROPARCO เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการค้ำประกันต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บสย. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: หุ้น - การเงิน