DV8 ส่งมอบหนังสือ แก่มูลนิธิกระจกเงา ร่วมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการอ่านสร้างชาติ สานต่อแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) นำพนักงานส่งมอบหนังสือ ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการอ่านสร้างชาติ โดยรับมอบหนังสือต่าง ๆ มาจากส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ที่จัด Book Donation Booth ในงาน DV8 Open House 2023 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินกิจการตามนโยบายการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนในสังคม โดยตระหนักถึงสิ่งมีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงงดรับของขวัญจากแขกที่มาร่วมงาน ( No Gift No Flower) ด้วยการรับบริจาคหนังสือจาก ผู้บริหาร พนักงาน และแขกผู้ร่วมงาน ให้มีโอกาสในการนำหนังสือเล่มโปรดมามอบให้ทางมูลนิธินำไปส่งมอบต่อให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการมอบประโยชน์ทางความรู้ให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือแล้วนั้น ยังเป็นหนึ่งในความพยายามด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การลดปริมาณขยะ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน โดยทางบริษัทฯ จะเดินหน้าดำเนินกิจการที่คำนึงถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับผลประโยชน์จากองค์กรให้ได้มากที่สุดต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , ,