DEK วิศวกรรมระบบราง SPU เจ๋ง! คว้ารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการตรวจประเมินคุณภาพทางรถไฟ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาวิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU ที่ประกอบด้วย นายณัฐพล ทรัพย์พืช ,นางสาวเจนจิรา นิ่มสา ,นางสาวแคทรียา วงศ์กระจ่าง ,นางสาวชญานิษฐ์ บุญเจริญ และนายกฤตเมธ พุ่มภักดี โชว์ความรู้ความสามารถและทักษะ คว้ารางวัลเหรียญทอง (เกณฑ์ประเมิน) และรางวัลอันดับที่ 4 ร่วม (รางวัลชมเชย รอบจัดอันดับ) ในการแข่งขันทักษะการตรวจประเมินคุณภาพทางรถไฟ กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ และกิจกรรมย่อยที่ 1 แข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายใต้ โครงการมหกรรมวิชาการนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2566 จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง) กรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านระบบราง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: