โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ โรงแรม 137 Pillars House (บริษัท วงศ์พันเลิศ โฮลดิ้ง จำกัด) จัดอบรม ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ โรงแรม 137 Pillars House (บริษัท วงศ์พันเลิศ โฮลดิ้ง จำกัด) จัดอบรม ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
.
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม บริษัท โรงแรม137 Pillars House (บริษัท วงศ์พันเลิศ โฮลดิ้ง จำกัด)
โรงพยาบาลลานนา อบรมนอกสถานที่ นำโดย นางชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉิน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ อบรมเรื่อง หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยวิธี CPR ร่วมกับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัต (AED)
.
เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรบริษัท โรงแรม 137 Pillars House (บริษัท วงศ์พันเลิศ โฮลดิ้ง จำกัด) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินในสถานการณ์เร่งด่วนได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสอนภาคปฏิบัติในการกู้ชีพ เพื่อทบทวนความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ และนำไปใช้ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (CPR) ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ปลอดภัย รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างทันท่วงที

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,