เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มระดับศักยภาพ เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดโครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร การพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดโครงการ และ นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการเชียงใหม่ในท์ซาฟารี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ, นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย, นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปง, ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ และคณะผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมด้วย บริเวณลานกิจกรรม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการเชียงใหม่ในท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ตระหนักถึงการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี และกลุ่มผู้นำชุมชน ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนายกระดับ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงขึ้น โดยได้จัดพื้นที่ให้ชุมชนโดยรอบ 4 ตำบล (แม่เหียะ, บ้านปง, หนองควาย, สุเทพ), วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง เข้ามามีส่วนร่วมจำหน่ายสินค้าของชุมชน

และภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของที่ระลึก ของฝาก จากชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเปิดจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมา แอ่ว กิ๋น ชม ช้อป ผลิตภัณฑ์สินค้าได้ ในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, เศรษฐกิจ