วิทยาลัยดุสิตธานีชื่นบาน สนุกสนานในวันลอยกระทง

ผ่านไปแล้วอย่างชื่นมื่นสนุกสนานกับกิจกรรม DTC Loy Krathong Festival 2023 ในวันลอยกระทงเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ได้เนรมิตลานจอดรถหน้าอาคาร 1 ให้เป็นลานกิจกรรมที่เต็มไปด้วยการออกร้านของทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร การละเล่นชิงรางวัลต่างๆ มากมาย และแน่นอนว่ามีสระน้ำจำลองให้ผู้ร่วมงานได้ลอยกระทงสมความตั้งใจในวันสำคัญประจำปีนี้ด้วย
กิจกรรม DTC Loy Krathong Festival 2023 ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประดิษฐ์กระทงฝีมือโดยทำมาจากใบตอง การประกวดนางนพมาศ หรือการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนโชว์ลีลาและน้ำเสียงแบบไม่มีใครยอมใคร
โดยผลการแข่งขันต่างๆ มีดังนี้
การประกวดนางนพมาศ
• รางวัลชนะเลิศ นางสาววรกมล โพธิจักร รับเงินรางวัล 1,500 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวศศิวรรณ เนรเพ็ชร รับเงินรางวัล 1,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวนัทวรรณ ศิริกาล รับเงินรางวัล 800 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาวธัญชนก เทพภิบาล รับเงินรางวัล 500 บาท
• รางวัล Popular Vote นางสาวสุพิชขตา ค้ำคูณ รับเงินรางวัล 1,200 บาท
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
• รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพงษ์ คุ้มม่วง รับเงินรางวัล 1,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวนวรัตน์ สุวรรณสินธุ์ รับเงินรางวัล 800 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวธาราทิพย์ คงเข็ม รับเงินรางวัล 500 บาท
การประกวดการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง
• รางวัลชนะเลิศ ทีมเด็กดอกฯ นายพสิษฐ์ จงกิจ นายศิวกร วงศ์คำภา นางสาวณัฐชฎา แสงศุภวิจิตรกุล และ นายสิรวิชญ์ ภูมิภมร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Ben10 นางสาวนันท์นรินทร์ อินชูวงศ์ นางสาวจณิสา ศรีประยูร และ นางสาวกัญญาณัฐ เเซ่ลิ้ม
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมดุสิตนิรมิตร นายศราวุฒิ ดาวเรืองรัมย์ นางสาวกมลรัตน์ มานะดี นางสาวภควดี เทศน์ธรรม และ นางสาววรรณวนัช ทองเจริญ
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมกระทงแบบใดห์ by หงส์ไทย นางสาวสุทธิณี เสือคำราม นางสาวสุพิชญา มาพรม นายธนพล เนตรล้อมวงค์ และ นางสาวนภศร ประยูร
กิจกรรม DTC Loy Krathong Festival 2023 ในครั้งนี้จึงไม่เพียงทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ และเปี่ยมไปด้วยความสุขสนุกสนาน สมดังเป้าหมายของสโมสรนักศึกษาซึ่งเป็นผู้จัดงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,