วว. เปิดรับสมัครลูกค้าเข้าร่วมโครงการ Thai cos for Thai SMEs

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เชิญชวนผู้ประกอบการเครื่องสำอางและเวชสำอางไทย เข้าร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่าสากล ด้วยโครงการ Thai cos for Thai SMEs

เปิดรับสมัคร SMEs ไทย ที่เคยเป็นลูกค้าของ วว. และมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ Ingredient Thai เป็นองค์ประกอบ ที่ประสงค์ต้องการวิจัยและพัฒนาสูตร วิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งทดสอบกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เข้าร่วมสมัครเข้ารับคูปอง THAI COS

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ทุนวิจัย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Skin & Cosmetic technology

สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ที่…. https://forms.gle/b3ykh5ojJL328FrK9 หรือ สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,