วว.ร่วมชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song ณ สวนหลวงพระราม 8 บรรเลงเพลงของพ่อ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบหมายคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ ซึ่งกระทรวง อว. จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 ณ สวนหลวงพระราม 8 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงาน

การจัดงานฯ ในปีนี้จัดขึ้นจำนวนมากกว่า 62 จังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีโรงเรียน หน่วยงานในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มณฑลทหารบก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่มากกว่า 75 องค์กรเข้าร่วมจัดงานด้วย

กิจกรรมภายในงานการแสดงดนตรีในสวน ประกอบด้วย การแสดงดนตรี H.M.song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ในรูปแบบวงดนตรีไทย ดนตรีสากล ซิมโฟนี ออร์เคสตรา วงดุริยางค์ วงโยธวาทิต วงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่นเทิดไท้สมเด็จบุรพกษัตริย์ไทย การขับร้อง การแสดงนาฏยลีลาร่วมสมัย การเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยร่วมขับร้องเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมจุดเทียนน้อมรำลึก นอกจากมีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ อาทิ เอกองค์อัครศิลปินการดนตรี เศรษฐกิจพอเพียง

โอกาสนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ได้นำผลงาน “โครงการต้นแบบการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง” ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาวิจัยสารฝนหลวงทางเลือกสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในขั้นตอนที่ 1 ที่สามารถทำหน้าที่เป็นแกนกลั่นตัวของเมฆในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ต่ำกว่า 60% โดยได้คัดเลือกสารฝนหลวงทางเลือกที่ประกอบไปด้วยเกลือผสมกันมากกว่า 2 ชนิดซึ่งสามารถดูดความชื้นที่ RH ต่ำกว่า 60% ได้สูงกว่าสารฝนหลวงสูตรปัจจุบัน 5-10 เท่า การทดสอบในสภาวะอากาศในพื้นที่จริงพบว่ามีจำนวนเม็ดน้ำสูงกว่าพื้นที่ควบคุม 3.5 เท่า แสดงให้เห็นว่าสารฝนหลวงทางเลือกมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ในการก่อเมฆที่ RH ต่ำกว่า 60%

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , ,