วว. ต้อนรับ มรภ.นครราชสีมา ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยว สระบุรี

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

โอกาสนี้ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้นำเสนอภาพรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะของ วว. และนำชมการเดินระบบเครื่องจักรและเทคโนโลยีการจัดการขยะ ได้แก่ การคัดแยกขยะชุมชนระบบกึ่งอัตโนมัติ การคัดแยกชนิดและสีพลาสติ๊ก ด้วยระบบ NIR และ Vision ระบบผลิตเกล็ดพลาสติก และระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดการขยะชุมชน จ.สระบุรี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , , ,