รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ม่วนใจ๋ ในสวน ปี 2”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ม่วนใจ๋ ในสวน ปี 2” โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้ความรู้แนวทางจัดการวัสดุใช้แล้ว กิจกรรมมีการมอบผักปลอดสารพิษ ชุดพร้อมปลูก กล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว และปุ๋ยหมัก ให้แก่แขกผู้มีเกียรติและชุมชนในพื้นที่

โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขวงเม็งราย นางสาวสุทารัตน์ สุดเขต รองปลัดเทศบาล นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฯ นายชาย ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,