รพ.ลานนา ขยายการให้บริการห้อง ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม รองรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและเฉียบพลัน

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา , นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา รวมทั้ง พญ.ทิชานันท์ ณรงค์ชัย อายุรแพทย์โรคไต ประจำศูนย์ไตเทียม ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย คุณชัญญาภัค บุญยรัตนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสถานพยาบาล พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมศูนย์ไตเทียม ตามที่ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยการเพิ่มจำนวนเตียงให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมจาก 16 เตียง เป็น 20 เตียง เพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และขยายการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและเฉียบพลันได้มากขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมสวยงาม ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สะดวกสบาย สะอาด มีความเป็นส่วนตัว โดยมีอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ผ่านการตรวจตราเพื่อรับรองมาตรฐานโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และแพทยสภาแล้ว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,