มูลนิธิโครงการหลวงขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมงาน “โครงการหลวง 2566 เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ จากขุนเขา สู่ชาวเรา และชาวโลก” ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหลวงจัดแสดงผลลัพธ์ของการพัฒนาในยุค สืบสาน รักษา ต่อยอดภายใต้รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรนาถบพิตร ในการแก้ปัญหาฝิ่น ความยากจน และปัญหาสิ่งแวดล้อม จากจุดเริ่มต้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สู่การแก้ปัญหาพื้นที่ฝิ่นผืนสุดท้ายของประเทศ โดยต้นแบบนำร่องที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัย พร้อมจัดแสดงผลสำเร็จจากการวิจัยพืชเตหนาว และการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งดำเนินการภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จนก่อเกิดผลิตผล และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งในปีโครงการหลวงได้เปิดตัว โลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายจากสารสกัดดอกเอเดลไวส์ ที่ได้รับพระราขทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based วีแกนเฮมพ์ชีส ที่ผลิตจากโปรตีนเข้มข้นจากเมล็ดเฮมพ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ เป็นต้น
นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของโครงการหลวงแล้ว ยังมีบูทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่สูง โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ให้ทั้งสาระ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ในรูปแบบการเสวนา การสาธิต การประกวด เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การบริการตรวจและให้คําแนะนําสุขภาพช่องปาก โดยทันตกรรมพระราชทาน จากคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การให้บริการประเมินภาวะสมดุลกายใจ ด้วย Bio-Feedback บนรถโมบายเพื่อนใจ การบริการแพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก การให้ความรู้ด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น การประเมินภาวะสุขภาพจิตด้วย Mental health check-in บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 การสาธิตให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR. โดย อสม น้อย จากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเรียนรู้ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดภายใต้โครงการวัคซีนวัยรุ่น นำโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสาธิตการเขียนเทียน การปั่นเส้นใยกัญชงของกลุ่มวิสาหกิจชุมดาวม่าง ชนเผ่าม้ง อ.แม่ริม สาธิตการทอผ้ากี่เอว การปักลายบนผืนผ้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันม่วง- ห้วยครก ชนเผ่าปกาเกอะญอ อ.กัลยานิวัฒนา รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าจากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน โดยความร่วมมือของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม
คำค้น: , , , , , ,