ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม รับหน้าที่ Co-Chair ในการประชุมนานาชาติ 2023 Forum for ACAPHEI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำหน้าที่ประธานร่วม (Co-Chair) ในการประชุมเวทีนานาชาติ 2023 Forum for ASEAN-China Private Higher Education Development and Cooperation ซึ่งในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน Best Practices in many topics ในหลากหลายมุมมอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยด้วยเช่นกัน ณ มหาวิทยาลัยซานย่า ฮันหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: