คิงสเตลล่า กรุ๊ป รับมอบ เข็มเกียรติคุณชมรมจรรยาบรรณ ‘บทพิสูจน์ตัวจริง’ ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด (King Stella Group Co.,Ltd. หรือ KSG) โดย นางวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้แทนรับ “เข็มเกียรติคุณชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย” จากหอการค้าไทย ในพิธี “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 (TCC Best Awards 2023)” เชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทย บทพิสูจน์การดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งปีที่แล้วคว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย เมื่อปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาอีกด้วย

นางวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม ในนาม บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด และบุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณชมรมจรรยาบรรณ จากทางหอการค้าไทยในครั้งนี้ ถือเป็นอีกบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะดูแลคนชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “EMPOWER BETTER LIVING FOR ALL ส่งต่อชีวิตที่ดีกว่า สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อทุกคน”

ก่อนหน้านี้ KSG กรุ๊ป ภายใต้ในนาม บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด (ชื่อเดิม) เคยได้รับ “รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย เมื่อปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา” ใน “ประเภทบริษัทกลางและย่อม” ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำต้นแบบธุรกิจตามหลักเกณฑ์จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ด้วยกรอบที่ว่า ‘จรรยาบรรณ = เกราะป้องกันวิกฤต’ บริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หรือผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าด้วยการพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงาน เพื่อมอบประโยชน์และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า คู่ค้า ประชาชนและพันธมิตรธุรกิจ ด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ และโปร่งใส จนผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน” นางวิลาสินี กล่าว

สำหรับพิธี “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ครั้งที่ 21” เป็นพิธีอันทรงเกียรติหนึ่งใน โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 หรือ The Thai Chamber of Commerce Business Ethics Standard Test Awards 2023 (TCC BEST Awards 21st) ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “ธุรกิจยั่งยืน สืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น 90 ปี หอการค้าไทย” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยและผู้ประกอบการธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานการมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว โดยในปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลจำนวน 23 บริษัท และยังมีบริษัทเข้ารับเข็มชมรมจรรยาบรรณจำนวน 27 บริษัทอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สตรี
คำค้น: , , , , ,