กฟผ. ประกาศผลผู้ชนะโครงการ DIGIWAR ปี 5

กำเนิดดาว Tik Tok รุ่นใหม่ที่สนใจพลังงานไฮโดรเจน ร่วมเดินหน้าสนับสนุนพลังงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คุณชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมรอบตัดสิน พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ DIGIWAR ปี 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างสรรค์คลิปวิดีโอในรูปแบบ TikTok ส่งเข้าประกวด และผ่านการคัดเลือกในรอบต่าง ๆ ตั้งแต่รอบแรกจำนวน 55 ทีม จาก 19 สถาบันทั่วประเทศ สู่การคัดเลือกในรอบที่สามเหลือจำนวน 10 ทีม จาก
7 สถาบัน และเข้าสู่รอบตัดสินในหัวข้อ “พลังงานไฮโดรเจน พลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคต” โดยผลงานของทีม Tigerpig จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชนะใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน คว้ารางวัลชนะเลิศได้สำเร็จ รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Markhydrogen จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเอนเนอจี้เอนเนอใจ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาท รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรอบตัดสินทุกคนยังได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีมรวมพล(assemble) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม, ทีมยังไม่ได้คิดแบบ cool cool จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม, ทีมMINIMINI จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ทีม Horkney จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ทีมวานรขอกล้วย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ทีมนัทมาหยก ๆ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และทีม Harmony จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ สามารถติดตามผลงานของน้อง ๆ และข้อมูลข่าวสารโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Tiktok “DIGIWAR”

คุณชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. เปิดเผยว่า เห็นทางรอดของประเทศด้านพลังงานแล้ว เพราะได้เห็นคนรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องพลังงานกันมากขึ้น เพราะเดิมเราอาจจะคิดว่าพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว เปิดไฟปุ๊ปติดปั๊ป แต่เพราะความใกล้ตัวเราอาจจะไม่รู้ว่ากว่าพลังงานจะมีให้เราได้ใช้กันนั้นจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรมาบ้าง ที่สำคัญพลังงานที่เรานำมาใช้นั้นก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วย จึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ ที่เป็นพลังงานสะอาด ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้น สำหรับหัวข้อ “พลังงานไฮโดรเจน พลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคต” จึงเป็นหัวข้อการทำคลิป TikTok ที่เหมาะสมมากในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคของการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและการหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่า นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้เรื่องพลังงานไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง จนทำให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลออกมาเป็นผลงานได้ดีแบบนี้แล้ว ทาง กฟผ. ก็ได้รับความรู้ และแนวทางการสื่อสารใหม่ ๆ ว่า การสื่อแบบไหนที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เข้าถึงเรื่องพลังงานได้มากขึ้นด้วย ซึ่งหวังว่า น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะติดตาม และเป็นกระบอกเสียงที่ดีในการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกต้องต่อไป

ด้าน คุณรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ DIGIWAR มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลาที่ กฟผ. ได้จัดเตรียมกิจกรรมภายใต้โครงการ DIGIWAR ปี 5 นี้ นับเป็นระยะเวลาที่คุ้มค่ามาก ๆ เพราะนอกจากจะได้สนับสนุนน้อง ๆ ผู้ผลิตคอนเทนท์ด้านพลังงานแล้ว ยังได้สื่อสารข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ ด้วย และนอกจากรางวัลที่น้อง ๆ ได้รับแล้ว ยังได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อน ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคนด้วย”

สำหรับการตัดสินผลงานประกวด กฟผ. ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน จาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ คุณนรชัย รังสีวิจิตรประภา ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), คุณเกียรติพร หวังภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD, ผศ.ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร และนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, คุณเอกราช ประกอบกิจ เจ้าของเพจ Curiosity Channel คนช่างสงสัย, ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ นักวิจัยในทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน กลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC), คุณสุชาติ พสุวณิชย์กุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอกอินดัส
เทรียลแก๊ส จำกัด และ คุณชัชชญา โจนส์ หัวหน้ากองสื่อสังคมและศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ กฟผ.

นอกจากนี้ กฟผ. ได้จัดแสดงรถไฟฟ้าไฮโดรเจน Toyota Mirai ซึ่งเป็นรถยนต์แห่งอนาคต และเป็นรถยนต์คันแรกที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนโดยไม่พึ่งพาพลังงานชนิดอื่นและ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เห็นว่า พลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ได้ และได้เกิดขึ้นจริงแล้ว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: