SE SPU จัดงาน Idea Market 2023 พร้อมลงนาม MOU กับ Reactor School of Entrepreneurship, Singapore มุ่งต่อยอดนักศึกษาเข้าสู่วงการธุรกิจเต็มตัว

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่งาน Idea Market 2023 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ม.ศรีปทุม คึกคัก! จัดกิจกรรมโชว์ไอเดียนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์จากนักศึกษา พร้อมทั้งจับมือ MOU กับ Reactor School of Entrepreneurship, Singapore เพื่อต่อยอดให้นักศึกษาเข้าสู่วงการธุรกิจอย่างเต็มตัว
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ (SE) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “IDEA MARKET 2023” งานกิจกรรมโชว์ไอเดียนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ได้จากการบูรณาการ การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ และนำเสนอผ่านการทำโครงงานตามโจทย์ที่ได้รับจากสถานประกอบการและปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อสังคม โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพกฤษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ (SE) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ Reactor School of Entrepreneurship, Singapore เพื่อสนับสนุนต่อยอดให้นักศึกษาเข้าสู่วงการธุรกิจอย่างเต็มตัว และต่อยอดให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ พร้อมเริ่มต้นเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำประสบการณ์ไปต่อยอดสู่การทำธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับงาน “IDEA Market 2023” ของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ในปีนี้จัดต่อเนื่อง นับเป็นครั้งที่ 5 แล้ว เพื่อเป็นพื้นที่โชว์ไอเดียธุรกิจสุดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 ของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ที่ได้จากการบูรณาการ การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ และนำเสนอผ่านการทำโครงงานตามโจทย์ที่ได้รับ และปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อสังคม ภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธ Show ผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋งของนักศึกษา STARTUP และด้านงานวิจัย รวมถึงมีการเสวนา Special – Sesion Talk ในหัวข้อ Business innovation and Sustainability และกิจกรรม SE Workshop : Youth Entrepreneurship by SE ที่บริเวณ Zone A และ Zone B ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: