Eminent Air เสริมคมช่าง จัดอบรมยกระดับฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศ

Eminent Air ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหลักสูตรอบรมยกระดับฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 3 เป็นรุ่นแรกของประเทศไทย จำนวน 41 ท่านเป็นเวลา 4 วัน 30 ชั่วโมง ซึ่งการอบรมระดับ 3 นับเป็นระดับสูงสุดที่ช่างจะมีความสามารถในการประกอบอาชีพในงานติดตั้งตรวจสอบ ควบคุมเครื่องปรับอากาศ และการวินิจฉัยหาสาเหตุของเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทำความเย็นขนาดไม่เกิน 70 กิโลวัตต์ หรือ 240,000 btu /hr EMINENT EXPLORING CENTER CHIANGMAI

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, เศรษฐกิจ