โรงพยาบาลลานนา เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ อบรมวิชาการ เรื่องวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingle beyond the rash Unveilling the hiden burden

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ รพ.ลานนา 3 เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานนา อบรมวิชาการ เรื่อง #วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingle beyond the rash Unveilling the hiden burden
.
เพิ่มความรู้ และข้อมูลเรื่อง วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดชนิดใหม่ และการใช้วัคซีนให้กับ แพทย์ พยาบาล กลุ่มงานวิชาชีพ โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ โดย ภญ.วิรินมาส พรวัฒนาเจริญ โดยมี พว. รุ่งรัตน์ พรายอินทร์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน 5C ให้การต้อนรับวิทยากร และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยการอบรมครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลของวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนา ตลอดจนตอบข้อซักถาม และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับความรู้เรื่องของวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดนี้
.
❗️#โรคงูสวัด หากเป็นแล้วจะมีอาการ และภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก แต่เราสามารถ
🛡ลดโอกาสการเกิดโรค
🛡ลดความรุนแรง
🛡ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคได้ด้วยการ #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
.
📍#โรงพยาบาลลานนา มี #วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด #รุ่นใหม่ มาบริการแล้ว
ราคาแพ็กเกจวัคซีนงูสวัด #SHINGRIX
💉บุคคลทั่วไป
1 เข็ม ราคา 6,100 บาท
2 เข็ม ราคา 12,000 บาท
💉ผู้มีสิทธิ ประกันสังคม
1 เข็ม ราคา 5,500 บาท
2 เข็ม ราคา 10,800 บาท
ติดต่อสอบถามและสั่งจองวัคซีน ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134777 , 052-134724

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,