DEK ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ SPU เจ๋ง! คว้ารางวัลแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีนและวิชาชีพ ประเทศไทย Jinbu Cup ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษาเก่งทีม《都挺好》ที่ประกอบด้วย นายณัฐพนธ์ หิรัญเกื้อ และนางสาวเบญจวรรณ จึงถาวรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีอาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสที่แสดงศักยภาพทักษะทางด้านภาษาจีน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 2 จากการเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีนและวิชาชีพ ประเทศไทย Jinbu Cup ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ประเภท การประกวดแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (ภาษาจีน) ระดับอุดมศึกษา เข้ารับมอบรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมแมนดาริน AB โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา จัดโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง และสถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย (JINBU CUP) โดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: