โรงพยาบาลลานนา พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รับใบประกาศนียบัตรศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์

โรงพยาบาลลานนา พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รับใบประกาศนียบัตรศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์
.
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ … โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมงานมหกรรมวันภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2566 Chiangmai Wellness Center
พร้อมรับใบประกาศนียบัตรศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ ทั้งศูนย์ตรวจสุขภาพ และศูนย์ทันตกรรม จากนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา พว.ปภินดา ศานติอาวรณ์ หัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพ Health Check Up และนางลัดดา คล้ำจีน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา เป็นผู้รับมอบ

เพื่อเป็นการรับรอง และรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ ในการเป็นศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ ของโรงพยาบาลลานนา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสภาพของร่างกายและจิตใจของนักท่องเที่ยว และผู้มารับบริการ รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพในระดับสากลต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,