แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวโครงการ #รู้ว่าเสี่ยง เลี่ยงเสียศูนย์ (#KnowMyRisk)

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเปิดตัวโครงการ “ให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อได้” ภายใต้โครงการ #รู้ว่าเสี่ยง เลี่ยงเสียศูนย์ (#KnowMyRisk) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น P3 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ศึกษาข้อมูลการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเวทีเสวนา “บทบาทของแพทย์ต่อการให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อได้” โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมฯ และนายกแพทยสภา พร้อมรับชมวีดิทัศน์ “บทบาทของ สปสช. ต่อการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยภายใต้นโยบาย 30 บาทพลัส” โดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการพูดคุยรับฟังคำแนะนำจากหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร ชุมชนกลุ่มคนไข้ นำทีมโดย คุณศุภลักษณ์ จตุเทวประสิทธิ์ ประธานชมรมเบาหวานโรงพยาบาลจุฬาฯ คุณอรวรรณ โอวรารินท์ ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย คุณไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บายไอรีล และรองประธานชมรมผู้ป่วยมะเร็งแห่งประเทศไทย และ ผศ.นุชรินทร์ ศศิพิบูลย์ ประธานชมรมผู้ป่วยโรครูมาตอยด์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/iTBX8 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) หรือรับชมการถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live Medical Association of Thailand : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,