เฮงลิสซิ่ง “มอบอนาคต มอบหนังสือ” พร้อมส่งเสริมความรู้การเงินสู่โรงเรียนด้อยโอกาส ปี 2

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกัน ขับเคลื่อนการศึกษา มอบสติปัญญาอันยั่งยืนเพื่อเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ มอบหนังสือดี รูปเล่มสวยงาม ข้อมูลที่ยังทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พร้อมตู้หนังสือ ภายใต้โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ” รวมมูลค่า 64,000 บาท ให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “เฮง ปัง Books ปี 2” เปิดรับบริจาคหนังสือใหม่และหนังสือเก่าที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังคงสภาพดี จากพนักงานภายในบริษัท ฯ ได้ร่วมบริจาค โดยได้รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และของเล่นสำหรับเด็กที่เหมาะสำหรับกับวัย นำไปสมทบกับหนังสือในโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ” ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประถมบ้านตรอกแค และโรงเรียนมัธยมขอนหาดประชาสรรค์ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายธีรกร นวนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรอกแค และนายรัฐกร ผดุงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เป็นผู้รับมอบ

อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมดี ๆ มอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 80 คน โดยแบ่งออกเป็น เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนบ้านตรอกแค จำนวน 40 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จำนวน 40 คน ถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้น้องๆ นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสร้างวินัยการออมเงินในวัยเรียนในหัวข้อ “เก็บเงินได้ ใช้เงินเป็น” แบ่งปันเทคนิคการออมเงินให้บรรลุตามเป้าหมาย และแจกของรางวัลในกิจกรรมมากมาย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

#เฮงลิสซิ่ง #เฮงปันฺBooksปี2 #มอบอนาคตมอบหนังสือ #นานมีบุ๊คส์ #โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร #กิจกรรมเพื่อสังคม #บริจาคหนังสือ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , ,