เฮงลิสซิ่ง มอบน้ำดื่มงานเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งจุดบริการน้ำดื่มในกิจกรรมเดิน-วิ่ง โครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” โดย องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

เฮงลิสซิ่ง ได้บริการน้ำดื่มสะอาด “น้ำเฮงน้ำใจ” น้ำดื่มเพื่อสังคม แทนความห่วงใยและน้ำใจจากเฮงลิสซิ่ง เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในการแบ่งปัน ช่วยเหลือ และร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม จำนวน 600 ขวด ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาสมโภช 700 ปี ให้กับนักวิ่ง นักปั่น และผู้ที่มาร่วมงานกว่า 500 คน ได้ดื่มน้ำก่อนและหลังการออกกำลังกายสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกำลังกาย ควรดื่มน้ำก่อนการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมีน้ำเพียงพอสำหรับการออกกำลังกาย และดื่มน้ำหลังการออกกำลังกายเพื่อช่วยทดแทนน้ำที่สูญเสียและช่วยร่างกายกลับสูผสภาวะปกติ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , ,