เปิดประสบการณ์เรียนรู้ DEK SPU ใน SBS Youth ENTREPRENEURS #2 ตอน “ยาดมหงษ์ไทย ฮิตติดใจคนทั่วโลก” โดย คุณธีรพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทฯ

จัดเต็มความรู้กับ คณะบริหารธุรกิจ (SBS) มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการจัดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดเรื่องราวมุมมองแง่คิดดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ กับโครงการ THE BUSINESS PROFESSIONAL SUCCESS STORY ใน SBS YOUTH ENTREPRENEURS #2 ตอน“ยาดมหงษ์ไทย ฮิตติดใจคนทั่วโลก” เล่าเรื่องโดย คุณธีรพงศ์ ระบือธรรม (ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด) ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวพร้อมแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร ณ ห้อง Playground ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ทั้งนี้ คุณธีรพงศ์ ระบือธรรม (ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด) ได้กล่าวตอนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ว่า “การทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ และมีความยั่งยืน จะต้องทำด้วย ทำความเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ทำธุรกิจด้วยความตั้งใจจริงที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดยั้ง ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความสุขและมีความซื่อสัตย์ และที่สำคัญการให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดย การบริหารงานด้วยใจ ดูแลเหมือนคนในครอบครัวและพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร ซึ่งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์กับลูกค้า จะทำให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน และจะทำให้คุณกลายเป็นผู้นำได้อย่างแท้จริง”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: