เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สืบสานประเพณียี่เป็ง “ต๋ามผาง ผ่อโคม ชมสัตว์ ตี้เจียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “ต๋ามผาง ผ่อโคม ชมสัตว์ ตี้เจียงใหม่ไนท์ซาฟารี” พร้อมจุดผางประทีป เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ และต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง


นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า กิจกรรม “ต๋ามผาง ผ่อโคม ชมสัตว์ ตี้เจียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ที่จัดขึ้นนี้ เป็นกิจกรรมที่สืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเพื่อเผยแพร่ประเพณีอันงดงามให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการจุดผางประทีป ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนกว่า 2,000 ดวง โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพความประทับใจจากแสงผางประทีปที่ส่องสว่างทั่วบริเวณเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณรูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆ ที่ตกแต่งและประดับเป็นสีสันของประเพณียี่เป็งได้ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน 2566 และเพลิดเพลินกับการนั่งรถชมสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร. 053 – 999000, Line : @nightsafari, Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , ,