อธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมชม CareD+ Team รพ.สวนปรุง

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.66 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมชม CareD+ Team รพ.สวนปรุง โดยมี นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล รก.สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1, นพ.ดลสุข พงษ์นิกร ผอ.รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่, นส.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.สปสช.เขต 1, ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมในงาน, นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.สวนปรุง นำทีม Care D+ ให้การต้อนรับ

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรมสุขภาพจิตโดยเฉพาะ รพ.สวนปรุงที่ได้สร้างและส่งเสริมให้บุคลากรทีมสุขภาพจิตเข้าร่วมโครงการ “Care D+ Team” ซึ่งกระทรวง สธ.ได้เดินหน้าให้รพ.ในสังกัดมีทีมประสานใจ Care D+ ประจำการทุก รพ. จำนวน 10,550 คน ทั่วประเทศ ประเดิม 1,000 คน ในเดือน ธ.ค.นี้ โครงการ “Care D+ Team”
เป็นโครงการดีๆ ที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับด้านการบริการสาธารณสุข

โดย Care D+ Team จะเป็นทีมที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานใจเหมือนเราเข้าไปโรงพยาบาลไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร แต่ทีมนี้จะทำหน้าที่เป็นญาติเฉพาะกิจ เป็นมิตรถาวร ทำให้ผู้มารับบริการทราบข้อมูลการบริการ เข้าใจถึงขั้นตอนการรักษา ลดความวิตกกังวลและที่มากไปกว่านั้นคือ เพิ่มความใส่ใจหรือ Care ส่วน D คือ ดีต่อใจ และ Develop เป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยหลักสูตรการอบรม Care D+ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการภาวะวิกฤตทางการสื่อสาร การสื่อสารด้วยความเข้าใจเพื่อลดความขัดแย้ง รับฟังผู้ป่วยและญาติอย่างเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ

นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.สวนปรุง กล่าวว่า รพ.สวนปรุงได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ Care D+ Team ชุดแรกจำนวน 114 คน แบ่งเป็น ทีมบริการด่านหน้า (ผู้ป่วยนอก), ทีมบริการผู้ป่วยใน และบุคลากรสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักกิจกรรมบำบัด นักประชาสัมพันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ มีหน้าที่ ในการให้ข้อมูลการรับบริการ แนะนำขั้นตอนการตรวจรักษา พูดคุยรับฟังผู้ป่วยและญาติอย่างเข้าใจ โดย สธ.จะได้ส่งมอบทีมพร้อมประจำการในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อยกระดับด้านการบริการสาธารณสุข สร้างขวัญกำลังใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,