อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดหอผู้ป่วยสารเสพติด (Observe Ward) รพ.สวนปรุง พร้อมเยี่ยมชม Psychiatric Home Ward บริการผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดที่บ้าน รองรับบริการ Virtual Psychiatry

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.66 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยสารเสพติด (Observe Ward)
รพ.สวนปรุง พร้อมเยี่ยมชม Psychiatric Home Ward การบริการผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดที่บ้าน โดยมี นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล รก.สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1, นพ.ดลสุข พงษ์นิกร ผอ.รพ.ธัญญรักษ์เชียงใหม่, นส.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.สปสช.เขต 1, ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมเป็นเกียรติในงาน, นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.สวนปรุง นำทีมแพทย์และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงาน

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า รพ.สวนปรุงได้เปิดหอผู้ป่วยยาเสพติด หรือ Observe Ward
ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ยึดหลัก “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย”
ให้ผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยกรมสุขภาพจิตดำเนินการบูรณาการรับส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดในกลุ่มที่ยุ่งยากซับซ้อน มีภาวะแทรกซ้อนทางกายและทางจิตที่ไม่รุนแรงแบบไร้รอยต่อ เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนเครือข่ายเขตสุขภาพ พร้อมผลักดันให้มีบริการผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดที่บ้าน Psychiatric Home Ward โดย รพ.สวนปรุงเป็นหน่วยบริการแรกใน สธ. ที่เปิดให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยให้ญาติประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีการบำบัดรักษาผ่านระบบ Tele psychiatry และเป็นVirtual Psychiatry ซึ่งเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ

โดยหอผู้ป่วยสารเสพติด หรือ Observe Ward รพ.สวนปรุง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหอสังเกตอาการผู้ป่วยสารเสพติด จำนวน 30 เตียง โดยแบ่งระดับการสังเกตอาการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สีแดง คือ ผู้ที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดที่ก่อเหตุรุนแรงแล้ว สีส้ม คือ ผู้ที่ใช้ยาเสพติดที่มีอาการทางจิตตาม 5 สัญญาณ เตือนอาการทางจิต (SMI-V SCAN) ได้แก่ “ไม่หลับไม่นอน เดินไปเดินมา พูดจาคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว เที่ยวหวาดระแวง” สีเหลือง คือ ผู้ที่ใช้ยาเสพติดและมีประวัติเคยมีอาการทางจิต แต่ปัจจุบันไม่พบ 5 สัญญาณเตือนอาการทางจิต และสีเขียว คือ ผู้ที่ใช้ยาเสพติดแต่ไม่มีอาการทางจิต โดยผู้ป่วยกลุ่มสีแดง สีส้ม และสีเหลือง รพ.รับเข้ารักษาต่อที่หอผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติด ซึ่ง รพ.สวนปรุงได้เปิดบริการอยู่แล้วจำนวน 80 เตียง ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวผู้ที่ใช้ยาเสพติดแต่ที่ไม่มีอาการทางจิต รพ.จะได้ประสานส่งต่อ รพ.ธัญญรักษ์ หรือมินิธัญญรักษ์ในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ Psychiatric Home Ward เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ปัจจุบันมีผู้รับบริการสะสม จำนวน 40 ราย เป็นผู้ป่วยสุราและยาเสพติด จำนวน 6 ราย โดยผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการให้บริการระดับดีมาก รพ.สวนปรุงพร้อมขยายการบริการเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการเข้ารับบริการของประชาชนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , , , , ,