วว. ร่วมแสดงความยินดีกับ “นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง อว.

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ “นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานปลัด กระทรวง อว. โยธี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,