รพ.สวนปรุง นำทีมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 วันที่ 4-5 พ.ย 2566 สำหรับประชาชน “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” ณ ชั้น 3 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2566 นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบหมายให้ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” สำหรับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1 โดยมี นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวรายงาน ผู้บริหารสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับ รพ.สต.แม่ลาน, เทศบาลตำบลป่าแดด, พระครูวิวิธประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดหัวริน รับมอบประกาศเกียรติคุณ ชุมชนดีต่อใจ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยในปี 2566 นี้กรมสุขภาพจิตรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” โดยเพื่อนในที่นี้หมายถึง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สื่อมวลชน และ Influencer ที่จะเป็นทั้งผู้ที่อยู่เคียงข้างและผู้ช่วยเหลือ หรือ Helpers ให้รู้เท่าทันสัญญาณเสี่ยงทั้งของตนเองผ่าน เวบไซด์วัดใจ.com และเป็นผู้ช่วยเหลือต่อคนรอบข้างด้วยการใช้หลัก 3 ส ได้แก่ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยงเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม

โรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ จึงได้จัดนิทรรศการประเมินภาวะสมดุลกายใจ Bio Feedback, กิจกรรม Helpers care Workshop และอุ่นฮัก Chatbot ดูแลใจ, บูธเล่นเกมสร้างความรอบรู้ 7Q พัฒนาเด็กและเยาวชน, บูธ Safe Zone ดูแลใจห่วงใยคนรอบข้าง, บูธเซียมซีดูดวงพร้อมรับสื่อความรู้สุขภาพจิต และบูธจำหน่ายสินค้าฝีมือผู้ป่วยจิตเวช

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,