มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่1/2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 1/2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเวียงเจ็ดลิน มทร.ล้านนา


ในโอกาสนี้ มทร.ล้านนา ได้นำเสนอประวัติความเป็นมาและแผนที่ตั้งของหน่วยงานในบริเวณโดยรอบของเมืองเวียงเจ็ดลิน” และแนวทางการพัฒนาเมืองสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ โดยอาจารย์ กิจปกรณ์ โสตถิวรนันท์ อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ สมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินยังได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานและแนะนำหัวหน่วยงาน ซึ่งสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน จัดขึ้นโดยหน่วยงานในบริเวณรอบเวียงเจ็ดลินร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการประสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่เวียงเจ็ดลินและเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมืออันดีต่อกันโดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับสภากาแฟเวียงเจ็ดลินในครั้งต่อไป ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์เชียงใหม่ จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , ,