ผู้บริหารหญิงคนเก่ง “คิงสเตลล่า กรุ๊ป” คว้ารางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น ปี 2566 พร้อมสนับสนุนศักยภาพนักธุรกิจหญิง สู่ความสำเร็จทางธุรกิจอย่างทัดเทียม

บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด (King Stella Group Co.,Ltd. หรือ KSG) เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตและจำหน่ายสเปรย์ปรับอากาศเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โชว์ศักยภาพนักธุรกิจหญิงแถวหน้า นางวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ ขึ้นแท่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “นักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2566” ผู้บริหารหญิงมากความสามารถหนึ่งในผู้นำทัพบริษัท ท่ามกลางความท้าทายและความผันผวนของกระแสเศรษฐกิจสู่เส้นทางความยิ่งใหญ่กว่า 6 ทศวรรษ และ 1 ใน 17 นักธุรกิจหญิงตัวอย่างที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกจากทั่วประเทศ พร้อมยืนหยัดร่วมสนับสนุนศักยภาพนักธุรกิจหญิงในไทย สู่เส้นทางความสำเร็จทางธุรกิจอย่างทัดเทียม

นางวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวว่า “ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันผู้หญิงเรามีบทบาทสำคัญอย่างมากในทุกมิติ ทั้งทางธุรกิจและการบริหารด้านต่างๆ ของทุกความสำเร็จ ทุกบทบาท ทุกมิติในหลากหลายองค์กร ล้วนเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึง ศักยภาพของสตรีไทยทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 60 ปี ‘คิงสเตลล่า กรุ๊ป หรือ KSG’ ได้บุกเบิกตลาดสเปรย์ปรับอากาศเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในบ้านและรถยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ด้วยยึดแนวทางการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก คือ การพัฒนามิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน ซึ่งท่ามกลางความท้าทายและความผันผวนของปัจจัยต่างๆ บนเส้นทางเหล่านี้จะไม่สามารถสำเร็จ หากปราศจาก ทีมผู้บริหารทุกท่านตลอดจนบุคลากรในองค์กร

รางวัลนี้ นับว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในฐานะคนดำเนินธุรกิจ ทั้งยังถือเป็นรางวัลแห่งกำลังใจให้กับนักธุรกิจสตรีไทยทุกคน ให้เชื่อมั่นในศักยภาพและบทบาทของตน เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นพลังในการเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างประโยชน์แก่ภาคธุรกิจและภาคสังคมต่อไป”

สำหรับ โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่นและนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ หอการค้าไทย ประจำปี 2566 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักธุรกิจสตรีดีเด่น นักวิชาชีพสตรีดีเด่น และนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สตรีนักธุรกิจในวงการธุรกิจและสังคมไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยได้รับเกียรติคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินรางวัล และนางนวลพรรณ ล่ำซำ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและ CSR หอการค้าไทยร่วมในพิธีมอบรางวัล โดยมีสตรีจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลหมด 17 ท่าน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สตรี
คำค้น: , , , ,