ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลลานนา พร้อมชวนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลลานนา พร้อมชวนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
.
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 …
นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับนางกำไร บุ้งจันทร์ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่เข้าพบเพื่อแนะนำตัว เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กร โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 ในฐานะของโรงพยาบาลคู่สัญญา พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการดูแลผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีผู้ประกันตน ให้ความไว้วางใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนต่อไป ในอนาคต
.
พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังมาออกบูธประชาสัมพันธ์ ที่โรงพยาบาลลานนา3 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ประกันตน ได้มาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
.
การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.)นี้ กำหนดจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานของกองทุนประกันสังคม รวมถึงวางระเบียบการรับจ่ายเงินและจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดกลับคืนไปสู่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ
.
ผู้สนใจลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งแบบออนไลน์ สามารถทำได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คลิก >>>https://sbe.sso.go.th/sbe/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,