มูลนิธิโครงการหลวง เตรียมจัดงาน “โครงการหลวง 2566” ✨ “เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ ”✨ ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิโครงการหลวง เตรียมจัดงาน “โครงการหลวง 2566” “เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ ” ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิโครงการหลวงแถลงข่าวการจัดงาน ประจำปีของมูลนิธิโครงการหลวง ในชื่องาน “โครงการหลวง 2566” โดยมีพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ศ. ดร. อานัฐ ตันโช ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 35 ของการจัดงานที่ จ.เชียงใหม่

งาน “โครงการหลวง 2566” ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง ย่างเข้าสู่ปีที่ 55 รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงาน และแนะนำผลิตผล ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการหลวง ที่เป็นผลสำเร็จจากการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกบนพื้นที่สูง นำมาสู่ประโยชน์ของชาวเรา และชาวโลก ครั้งนี้จึงเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ จากขุนเขา สู่ชาวเรา และชาวโลก” กิจกรรมได้กระจายอยู่ภายในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางไปวัดพระธาตุดอยคำ ตั้งแต่บริเวณที่ทำการของศูนย์ฯ ชนกาธิเบศรดำริ สวนไผ่ ไปจนถึงร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง สาขาแม่เหียะ นับเป็นครั้งแรกของการเปิดบ้านชนกาธิเบศรดำริ ให้ประชาชนได้เข้าไปเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ ซึ่งจัดแสดงผลลัพธ์ของการพัฒนาตามในยุคการสืบสาน รักษา ต่อยอดภายใต้รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรนาถบพิตร ในการแก้ปัญหาฝิ่น ความยากจน และปัญหาสิ่งแวดล้อม จากจุดเริ่มต้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สู่การแก้ปัญหาพื้นที่ฝิ่นผืนสุดท้ายของประเทศ โดยต้นแบบนำร่องที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดแสดงผลสำเร็จจากการวิจัย โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ศูนย์กลางแห่งการวิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ซึ่งได้แก่ กุหลาบตัดดอก กุหลาบกระถางพันธุ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ได้แก่ โลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายจากสารสกัดดอกเอเดลไวซ์ ที่ได้รับพระราขทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผงผักและผลไม้ ได้แก่ ผงผักเคล และสตรอว์เบอร์รี ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based วีแกนเฮมพ์ชีส ที่ผลิตจากโปรตีนเข้มข้นจากเมล็ดเฮมพ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากชา อาทิ ชาอัดแผ่น หรือ ผู๋เออร์ ชาสกัด เป็นต้น การจัดแสดงผลสำเร็จของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวง พร้อมจัดแสดงผลผลิตจริง รวมทั้งนิทรรศการผลความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จำนวน 17 หน่วยงาน

การจัดงานในปีนี้ โครงการหลวงยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ให้ทั้งสาระ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ในรูปแบบการเสวนา แบ่งปันความรู้ การสาธิต การประกวด และการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การบริการตรวจและให้คําแนะนําสุขภาพช่องปาก โดยทันตกรรมพระราชทาน จากคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การให้บริการประเมินภาวะสมดุลกายใจ ด้วย Bio-Feedback บนรถโมบายเพื่อนใจ การบริการแพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก การให้ความรู้ด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น การประเมินภาวะสุขภาพจิตด้วย Mental health check-in บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 การสาธิตให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR. โดย อสม น้อย จากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเรียนรู้ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดภายใต้โครงการวัคซีนวัยรุ่น นำโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสาธิตการเขียนเทียน การปั่นเส้นใยกัญชงของกลุ่มวิสาหกิจชุมดาวม่าง ชนเผ่าม้ง อ.แม่ริม สาธิตการทอผ้ากี่เอว การปักลายบนผืนผ้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันม่วง- ห้วยครก ชนเผ่าปกาเกอะญอ อ.กัลยานิวัฒนา รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าจากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน โดยความร่วมมือของศูนย์พัฒนาราษฎณ์บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้งโครงการหลวง การประกวดการทำอาหารชนเผ่า รวมทั้งการแสดงดนตรีในสวน การแสดงของเยาวชนชนเผ่าต่าง ๆ ในบรรยากาศจำลองชุมชนพื้นที่สูง

สำหรับผลิตผล และผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในงาน รวมกว่า 800 รายการ สินค้าใหม่แนะนำในปีนี้ คือ ชุดผลิตภัณฑ์ชาโครงการหลวง เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา สำหรับเป็นของฝากของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี ข้าวโพดหวาน 2 สี พิเศษ ฝักขนาดใหญ่ เมล็ดมีสองสี คือ สีขาวและเหลือง รสชาติมีความหวานและหอมกว่าข้าวโพดทั่วไป มะเขือเทศเชอร์รีเหลืองหวาน สามารถรับประทานสด ผิวมันวาว เนื้อกรอบ รสชาติหวานไม่ฉ่ำน้ำ เมล็ดน้อย ไม่มีกลิ่นฉุนของมะเขือเทศ อุดมไปด้วยวิตามินซี สารต้านอนุมูลอิสระ ไลโคปีน แคโรทีนอยด์ และสารเบต้า-แคโรทีน สตรอว์เบอร์รีพระราชทาน 89 ผลขนาดใหญ่ สีแดงเข้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีกลิ่นหอม เนื้อผลแน่น ทนทานต่อการขนส่ง และมีปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระสารแอนโทไซยานิน สูงมากกว่าสายพันธุ์อื่นถึง 2 เท่า นอกจากนี้ยังมี ชาสกัดเย็นพร้อมดื่ม “Cold Brew Tea” ที่ผ่านกระบวนการสกัดเย็นอย่างประณีตคงคุณประโยชน์และวิตามินจากใบชาตามธรรมชาติ ชาโครงการหลวงอัดแผ่น หรือ ชาผู๋เออร์ จาก 3 แหล่งปลูก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จังหวัดเชียงราย ศูนย์ฯ แม่ปูนหลวง และแม่แพะ จังหวัดเชียงใหม่ Royal Project Veggies Plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักชนิดเม็ดเคี้ยว และชนิดผง ผลิตจาก แคร์รอต บร็อคโคลี่ บีทรูต มะเขือเทศ และเห็ดปุยฝ้าย ผสมกับโพรไบโอติกส์และสารสกัดจากส้ม นวัตกรรมใหม่ผ่านการคิดค้นวิจัยและจดสิทธิบัตรโดยคนไทย มี 2 รสชาติ 2 รูปแบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่ ชนิดเม็ดเคี้ยว กลิ่นสตรอว์เบอร์รี & เสาวรส และ ชนิดผง กลิ่นเสาวรส & พีช Reishi Herbal Drink เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัดเห็ดหลินจือและสารสกัดเจี่ยวกู้หลาน อัดแน่นด้วย 8 คุณประโยชน์จากธรรมชาติ ได้แก่ สารสกัดเห็ดหลินจือ สารสกัดเจี่ยวกู้หลาน สารสกัดดอกคำฝอย สารสกัดเห็ดหอม ผงดอกเก็กฮวย ผงใบหม่อน สารสกัดใบแปะก๊วย และสารสกัดหญ้าหวาน ในรูปแบบผงชงดื่ม เพิ่มความสะดวกให้ผู้ดื่มพกไปในที่ต่างๆ กาแฟคั่วเมล็ดอินทนนท์ เอสเตท เป็นกาแฟลูกผสมของสายพันธุ์ คาทูราสีเหลือง กาแฟคุณภาพคัดสรรพิเศษจากชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปลูกในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ที่มีระดับสูงกว่า 1,400 เมตรเหนือระดับทะเล ในระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับไม้ป่า ไม้ท้องถิ่น และไม้ผลเศรษฐกิจ โดยเลือกสรรเฉพาะผลใหญ่สุขเต็มที่และสมบูรณ์ที่สุด ผ่านกระบวนการคั่วที่ทันสมัย

นอกจากนี้ ยังมีอาหารจากครัวโครงการหลวงต่าง ๆ และอาหารท้องถิ่นในบรรยากาศกาดหมั้ว มากกว่า 50 รายการ งานครั้งนี้ จึงมากมายไปด้วยผลิตผล และผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค และดีต่อเกษตรกรชาวเขาผู้ผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 มีกิจกรรมการเสวนาพิเศษจากผู้ที่เคยถวายงาน และนำแนวทางพระราชทานมาใช้ในการดำเนินชีวิต ณ ข่วงกิจกรรมสวนไผ่ พร้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ 9 บทเพลง

มูลนิธิโครงการหลวงขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมงาน “โครงการหลวง 2566” ได้ระหว่างวันศุกร์ที่ 1-วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ และขอเชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ประสงค์จะนำคณะนักเรียนเข้าชมงาน สามารถจองเวลาเข้าชมงาน และร่วมสนุกกิจกรรม “สนุกเก็บแต้ม เรียนรู้งานโครงการหลวง” เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย ได้ที่อีเมล pr@royalproject.org หรืออินบ๊อกเพจเฟซบุ๊กโครงการหลวง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม
คำค้น: