PDPC ขานรับนโยบายเจ้ากระทรวง DE สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPC ขานรับนโยบาย จากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ พร้อมทั้งรับทราบมาตรการและผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงฯ ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ, กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

โดยในที่ประชุมมีการพิจารณา การจัดตั้ง Command Center, พัฒนาหรือแก้กฎหมาย และปรับปรุงโครงสร้างการแต่งตั้งคณะกรรมการ,อนุกรรมการ,คณะทำงาน หวังสร้างความตระหนักในการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการป้องกันการละเมิดกฎหมายนี้เสียเองของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาแก่ประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมที่อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำผิดในหลากหลายรูปแบบ

ทั้งนี้ PDPC โดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความสำคัญในการเดินหน้าตามแนวนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งพิทักษ์สิทธิของประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ในทุกภาคส่วน และเน้นย้ำเรื่องความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ต้องมีการตรวจสอบและป้องกันผู้ที่เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชอบหรือเกินอำนาจหน้าที่ หากผู้ใดนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยเกินอำนาจหน้าที่ต้องรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ PDPC ยังร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสืบหาและดำเนินการกับต้นตอการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องปรามการนำข้อมูลของประชาชนไปใช้หลอกลวง ป้องกันความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้งานบริการของภาครัฐ

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาง Facebook : PDPC Thailand

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง
คำค้น: , , , ,