CHIANG MAI NIGHT SAFARI เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวกิจกรรมท่องโลกเสมือนจริง “Jurassic @ night safari”

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เปิดตัวกิจกรรมท่องโลกเสมือนจริง “Jurassic @ night safari” ขึ้น เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็น
เปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย ณ ลานกิจกรรม เชียงใหม่
นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ เปิดเผยว่า “กิจกรรม ” Jurassic @ night safari” เป็นกิจกรรมใหม่ที่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดทำขึ้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมพร้อมการแสดงภาพใหม่ของโลกแห่งความจริงและโลก
เสมือนเข้าด้วยกัน โดยที่วัตถุทางกายภาพและดิจิทัลอยู่ร่วมกัน โต้ตอบกันแบU Real Time ซึ่งจำลอง
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในยุค Jurassic รวมถึงไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง ๆ ในรูปแบบสามมิติ (3D) โดยทั้งหมดจะ
ปรากฏขึ้นทั้งในรถบัสที่สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนถิ่นที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ ในยุค Jurassic ไม่น้อยกว่า 10
ชนิด, แว่น AR แว่น XR และแอปพลิเคชัน ที่สามารถมีส่วนร่วมได้ เช่น การมองเห็นสัตว์, ให้ไดโนเสาร์
คำราม หรือให้อาหารไดโนเสาร์ อีกมากกว่า 15 ชนิด”
และเนื่องจากกิจกรรม ” Jurassic @ night safari” เป็นกิจกรรมใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เชียงใหมไนท์ซาฟารีจะเปิดให้บริการฟรี ในช่วงตุลาคม 2566 –
มกราคม 2567 และการให้บริการช่วงแรกจะเปิดให้บริการสำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าชม
กิจกรรมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (จองล่วงหน้าเท่านั้น) เพื่อเป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
ในช่วงต้นปีหน้า ต่อไป
ถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

เชียงใหไนท์ซาฟารี โทร. 053 – 999000,
Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว
คำค้น: , , ,