โรงพยาบาลลานนา 3 ผ่านการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 ประจำปี 2566

นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา3 และ นพ.ดุสิต ศรีสกุล กรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมหัวหน้าแผนกของโรงพยาบาลลานนา3 ให้การต้อนรับ คุณสุณิสา สายสุทธิ์ คุณนยาติ พิพัฒน์โชติหิรัญ คุณสุภาพร สอดห่วง และคุณอ้อ เพ็งแสน ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพจาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ URS ในโอกาสที่เข้ามาตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015 ของโรงพยาบาลลานนา3 โดยมีการลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามเกณฑ์ ในทุกแผนก และผลสรุปการตรวจ โรงพยาบาลลานนา3 สามารถผ่านการตรวจประเมินในทุกหัวข้อ และจะได้รับการประกาศรับรอง คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ในโอกาสต่อไป

มาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015 นี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจบริการ เป็น มาตรฐานของระบบบริหาร. คุณภาพ (Quality Management System:QMS) เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นระบบที่ใช้สาหรับบริหารกระบวนการให้ได้สินค้า หรือบริการที่มีคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการพัฒนา ระบบการบริหารภายในองค์กร เพื่อให้ทุกแผนกในโรงพยาบาลลานนา3 ได้รับการแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสม สร้างกลไกอย่างต่อเนื่อง เป็นคุณภาพการบริการ และการรับประกันคุณภาพ ให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ว่าจะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลลานนา3 ด้วยความปลอดภัย โดยมีระบบควบคุมมาตรฐาน และการบริหารคุณภาพที่ดี สร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพการให้บริการ แก่ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลลานนา3 ทุกท่าน ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,