วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการประชุม STS Forum 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น บรรลุการสร้างเครือข่าย/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้าน วทน. ในเวทีนานาชาติ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ และดร.วราภรณ์ ศรเดช นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ เป็นผู้แทน วว. เข้าร่วมพิธีปิดการประชุม STS Forum 2023 หรือ Science and Technology in Society Forum The 20th Annual Meeting 2023 พร้อมเข้าร่วม Closing session : Science and Technology for the Future of Humankind โอกาสนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว. เข้าร่วมในพิธีด้วย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ Kyoto International Conference Centre (ICC Kyoto) เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และผู้บริหารประเทศ ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล เป็นต้น ทั้งนี้ STS Forum เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความต้องการและผลกระทบจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น และจัดประชุมประจำปีในเดือนตุลาคม ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20 เพื่อผนึกกำลังให้เรื่องที่กำลังดำเนินการมีพลังความร่วมมือจากเครือข่ายนานาประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,