รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนรถมินิบัสสำหรับการรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ซึ่งพิธีมอบรถรับส่งดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ และนายรัสชณพงษ์ รัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อเป็นผู้รับมอบ โดยภายในงานมีนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย และนายกิตติคุณ ดิสรกุลศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สรวยเข้าร่วม

ตำบลท่าก๊อตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา ห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 70 กิโลเมตร เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ทำให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำเป็นต้องเดินทางไปโรงเรียนโดยใช้รถยนต์ แต่ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์ทางครอบครัวและเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ หลายครอบครัวจึงไม่สามารถรับส่งบุตรหลานของตนได้ เด็กๆหลายคนจึงจำเป็นต้องเดินทางโดยวิธีการที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้รถจักรยานยนต์ที่มีผู้โดยสารหลายคน หรือการใช้บริการรถรับ-ส่งส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานมานาน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อยังมีการดำเนินงานโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตรวมถึงสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุและลดการอยู่ที่บ้านเพียงลำพัง แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนด้วยตนเองได้ ดังนั้นการจัดซื้อรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเองนั้นจึงถือเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างระบบการคมนาคมที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อเป็นงบประมาณมูลค่า 2,150,200 บาท เพื่อจัดหารถมินิบัสสำหรับการรับส่งเด็กและผู้สูงอายุจำนวน 1 คัน พร้อมป้ายจุดรับส่ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเด็กและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนด้วยตัวเองได้ และนำไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นนี้ ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครโครงการคุซะโนะเนะ ประจำปีงบประมาณ (ญี่ปุ่น) พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/oda.html

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , ,