ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจงความพร้อม การจัดงานประชุมเชิงวิชาการ Mosquito and Vector Control (AMV) 2023 

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ก่อตั้งและริเริ่มการจัดตั้งศูนย์วิจัยและเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านกีฏวิทยาชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Research and Lifelong Learning Center for Urban and Environmental Entomology) ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งหน้าดำเนินการหาทุนวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเข้มแข็งการวิจัย และการจัดโครงการฝึกอบรมด้านกีฏวิทยาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 นี้ ภาควิชา ฯ ได้แสดงเจตจำนงค์ในการขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมนานาชาติ “Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023” ซึ่งเป็นความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างบุคลากรในสายวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กระทรวงสาธารณสุข) และภาคเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการกำจัดแมลงรบกวนในบ้านเรือน 

การจัดงานในครั้งนี้   มีแนวคิดหลัก คือ “Reimagining Vector Control: Innovations for our changed world” เพื่อเป็นการจัดงานประชุมเชิงวิชาการด้านกีฏวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในกลุ่มของแมลง เปิดเวทีการแสดงผลงานวิจัยของนักวิชาการด้านกีฏวิทยาทางการแพทย์ที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยคาดหวังว่าจะมีการพัฒนางานด้านกีฏวิทยา ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ ศาสตาจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ว่า “ในนามตัวแทนคณะกรรมการโครงการ ฯ ขอเชิญนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจในด้านการควบคุมยุง และการควบคุมเวกเตอร์ หรือพาหะ ในงานประชุม “Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023” ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมีหัวข้อ “การควบคุมพาหะใหม่” เป็นการนำเสนอนวัตกรรมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ คือ การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบัน และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงความแข็งแกร่งของความสามารถในการควบคุมยุงและพาหะนำโรคในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

นอกจากนี้ เรายังมีเป้าหมายในการตรวจสอบเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ที่เน้นการจัดการกับสถานการณ์การควบคุมยุงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 อีกด้วย งานในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมให้ความรู้จากทั่วทุกมุมโลก อาทิ

  1. Dr. Raman Velayudhan – Vector Control Unit, World Health Organization (WHO)
  2. Prof. Dr. Donald Roberts – Uniformed Service University of the Health Sciences (USUHS), USA
  3. Assoc. Prof. Christina Liew – National Environment Agency, Singapore
  4. Dr. Chusak Prasittisuk – Former, Coordinator Communicable Diseases Control, WHO South East Asia Regional Office
  5. Prof. Dr. Chow-Yang Lee – University of California at Riverside, USA
  6. Prof. Dr. Elizabet McGraw – Huck Institute Penn State University, USA

สำหรับงานประชุมนานาชาติ Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://www.amv2023.com/registeration/ หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ Inbox Facebook : https://www.facebook.com/AMVConferenc หรือ info@amv2023.com

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ