กลุ่มเซ็นทรัล หนุน คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดเสน่ห์งานศิลป์ อเมซิ่งโคมท่าศาลา งานจัดแสดงสินค้าจากชุมชน

บริษัท ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล (Central Tham) ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสน่ห์งานศิลป์ อเมซิ่งโคมท่าศาลา งานจัดแสดงสินค้าจากชุมชนชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่) เพื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้การพัฒนาโคมล้านนา เชิดชูภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างสูงค่าและงดงาม โดยมี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท่ามกลางแขกบุคคลสำคัญและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานมากมาย

กิจกรรมจัดแสดงสินค้าเสน่ห์งานศิลป์ อเมซิ่งโคมท่าศาลา งานจัดแสดงสินค้าจากชุมชนเป็นโครงการการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โคมล้านนาสำหรับผู้ประกอบการในตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2 ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้ร่วมมือกับชุมชน ผู้ประกอบการ ในชุมชนตำบลท่าศาลา และสถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โคมล้านนา และผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมจะเผยแพร่ความรู้ ความสามารถด้านการผลิตโคมล้านนาให้แก่ผู้สนใจได้ร่วมรับชม ภายใต้การสนับสนุนโดยผู้บริหารจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยได้มีการจัดแสดงสินค้าชุมชน และโรงเรียน ภายใต้งานเสน่ห์งานศิลป์ อเมซิ่งโคมท่าศาลา งานจัดแสดงสินค้าจากชุมชน

ภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมนนให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมเรียนรู้และเยี่ยมชม โดยมีหน่วยงาน องค์กร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ เทศบาลตำบลท่าศาลา, ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารและกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, ผู้บริหาร คณะผู้วิจัย และบุคลกรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการตำบลท่าศาลา  ทั้งนี้ได้มีโรงเรียนในโครงการที่ร่วมในการจัดตั้งบูธและจัดแสดงสินค้าอันเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1, โรงเรียนวัดสวนดอก  จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1, โรงเรียนทาเหนือวิทยา จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1, โรงเรียนบ้านพระนอน จาก สพป.เชียงใหม่ เขต , โรงเรียนบ้านแม่โจ้ จาก สพป.เชียงใหม่ เขต , โรงเรียนบ้านป่าตาล จาก สพป.เชียงใหม่ เขต , โรงเรียนบ้านขุนแปะ จาก สพป.เชียงใหม่ เขต , โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จาก เทศบาลนครเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านแม่ลาน จาก สพป.ลำพูน เขต และโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จาก เทศบาลเมืองลำพูน  จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมด้านโคมหัตถกรรมอันล้ำค่า พัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ทั้งในเชียงใหม่และต่างจังหวัด ให้เผยแพร่ต่อประชาชนทุกคน  กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 . ในวันเสาร์ ที่ 7-8 ตุลาคม .. 2556 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม, เยาวชน